• Beograd, Srbija
 • 8.-9. novembar 2019.
 • 13 predavača
 • 6 zemalja


2 dana edukacije o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji
ATAAC konferencija u Beograd dovodi vodeće svetske stručnjake i korisnike asistivne tehnologije (AT) i augmentativne i alternativne komunikacije (AAC) kako bi podelili svoje znanje i iskustvo sa vama.Predavači

Program

Za vreme predavanja biće obezbeđen prevod sa engleskog na srpski jezik.

 • Petak, 8. novembar
  Potpomognuta komunikacija i edukacija
  9:00 - 10:00
  Registracija
  10:00 - 10:15
  Otvaranje konferencije
  avatar
  10:15 - 11:45
  Ian Bean:
  Asistivna tehnologija u inkluzivnoj učionici
  Ian Bean je nezavisni konsultant i edukator, a njegova specijalnost je korišćenje komunikacionih tehnologija i asistivne tehnologije za podršku učenicima sa teškoćama u razvoju.

  Deca su sve više stručna u korišćenju tehnologije. Međutim, za neku decu, tehnologija bi mogla biti jedini pristup učenju, aktivnostima i komunikaciji.

  Ovo predavanje se bavi upotrebom klasične i asistivne tehnologije i specijalizovanih softvera za podršku učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama. Od prekidača i interaktivnih jastučića do iPad-a radi i korišćenja tehnologije upravljene očima, istražićemo kome su ovi uređaji namenjeni i kako ih najbolje koristiti da bi vaša učionica i predavanja postali dostupni svima.
  11:45 - 12:15
  Pauza
  avatar
  12:15 - 13:45
  Kasia Łuszczak:
  AAK i AT u svakodnevnom radu sa decom i odraslima
  Kasia Łuszczak dolazi iz Poljske i stručnjak je za potpomognutu komunikaciju. Završila je postdiplomski studij govorne i jezične terapije. Ima više od 10 godina praktičnog iskustva u radu sa korisnicima potpomognute komunikacije, sprovođenjem procene i vođenja radionica i obuke za terapeute i korisnike.

  Iskustvo mnogih roditelja je da se porodica kao zajednica ne zna da se souči s detetom koje ne govori. Postoji mnogo pitanja kao što su: kako pružiti podršku mladim roditeljima, kako izgraditi odnos sa neverbalnim rođakom, bratom ili sestrom, razgovarati s mužem ili suprugom ako on ili ona više ne može govoriti verbalno.

  Još jedan aspekt je obrazovanje neverbalnog deteta - poštovanje (ili možda ne?) komunikacije koju je teško čuti, kako reći "ne" neverbalnom detetu, kako mu dati alate za izgovaranje lepih stvari, ali i da može izraziti svoje neslaganje ili se čak pobuniti.
  avatar avatar
  13:45 - 14:15
  Emma Haines i Lidija Iličić:
  Komunikacioni softver Grid 3

  Emma Haines je menadžer prodaje i član tima u kompaniji Smartbox gde je stekla odlično poznavanje komunikacionog softvera Grid 3. Emma ima veliko iskustvo u pružanju usluga podrške stručnjacima potpomognute komunikacije, korisnicima asistivne tehnologije i njihovim porodicama širom sveta. Pre nego što se pridružila timu kompanije Smartbox bila je član organizacije "Disability Sport".

  Lidija Iličić je magistar specijalne edukacije i rehabilitacije koja se nakon rada u predškolskom i osnovnoškolskom sistemu pridružila E-Glas timu gje radi na razvoju novih tehnologija. Nakon iskustva neposrednog rada sa brojnom decom sa smetnjama prepoznaje potpomognutu komunikaciju i asistivnu tehnologiju kao najvećeg saveznika u rehabilitaciji.


  Tokom ovog predavanja, Lidija i Emma će predstaviti Grid 3, softver za potpomognutu komunikaciju, i njegove osnovne osobine i mogućnosti. Ono što ovaj program čini posebno korisnim je njegova nedavna lokalizacija na hrvatski jezik čime se značajno povećava jednostavnost i upotrebna vrednost softvera u regiji. Predavačice će objasniti kako jednostavno lokalizaciju hrvatskog jezika prilagoditi srpskom jeziku i ćirilićnom pismu.

   Tokom predavanja naučićete više o:
  • osnovnim odlikama Grid 3 softvera kao što su komunikacioni setovi za potpomognutu komunikaciju pomoću simbola ili teksta, upravljanje opreativnim sistemom Windows, upravljanje okolinom i setovi za interaktivno učenje,
  • prednostima koje korisnicima i stručnjacima donosi lokalizacija na jezik iz regije,
  • postojećim korisnicima Grid 3 softvera i njihovim uspešnim iskustvima korišćenja potpomognute komunikacije.
  14:30 - 16:00
  Pauza za ručak
  avatar
  16:00 - 16:30
  Magnus Sundelin:
  Tobii Dynavox
  Magnus Sundelin iz kompanije Tobii Dynavox predstaviće softverska rešenja za potpomognutu komunikaciju i komunikatore koji se upravljaju očima.

  Magnus Sudelin je voditelj za Centralnu i Istočnu Evropu i Rusiju. Ovaj otac dvoje dece je vrlo strastven u svojim naporima da pomogne ljudima kroz potpomognutu komunikaciju.
  avatar
  16:30 - 17:00
  FASPER Beograd -
  doc. dr. Vesna Radovanović:
  Asistivne tehnologije – stvaranje pristupačnog okruženja za gluve i nagluve
  Vesna Radovanović je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2010. godine iz uže naučne oblasti Surdologija. Radni odnos je zasnovala na Defektološkom fakultetu 1998. godine, a od 2016. godine nalazi se na radnom mestu nastavnika u zvanju vanrednog profesora. Autor je dva univerzitetska udžbenika, autor i koautor više poglavlja u monografijama međunarodnog i nacionalnog značaja, autor i koautor velikog broja radova u časopiima nacionalnog i vodećeg nacionalnog značaja i radova u međunarodnim naučnim časopisima. Autor je i koautor značajnog broja radova saopštenih na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja, štampanih u celini ili izvodu.

  Vesna Radovanović se bavi aktuelnom problematikom u području surdologije i edukaciono-rehabilitacionih nauka. Teme naučno-istraživačkih radova su raznovrsne, obrazovanje i vaspitanje gluvih i nagluvih,sa posebnim osvrtom na uključivanje i doprinos asistivnih tehnologija u edukaciji i rehabilitaciji gluvih i nagluvih osoba.

  Vesna Radovanović je učestvovala u više naučno-istraživačkih projekata (nosioci projekata: Institut za defektologiju Defektološkog fakulteta, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Ministarstvo rada i socijalne politike, Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda). Recenzent je jednog univerzitetskog udžbenika, dve monografije nacionalnog značaja i urednik jednog tematskog zbornika vodećeg nacionalnog značaja. Bila je član organizacionih i programskih odbora nacionalnih i međunarodnih naučno-stručnih skupova, akreditovanih od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Aktivno je učestvovala u izradi silabusa, standarda i pratećih dokumenata za akreditaciju osnovnih, master i doktorskih studija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

  Počasni je član Kohlear implant info udruženja.

  Predavanje: ASISTIVNE TEHNOLOGIJE – STVARANJE PRISTUPAČNOG OKRUŽENJA ZA GLUVE I NAGLUVE OSOBE

  Veliki deo školskih aktivnosti deca provedu u slušanju, bilo da nastavnik izlaže gradivo, bilo da se vodi razgovor na neku temu ili se prati multimedijalni materijal. Postoji veći broj faktora koji utiču na kvalitet slušanja u učionici: jačina glasa nastavnika, udaljenost nastavnika, buka i reverberacija u učionici, stanje sluha i jezičko iskustvo učenika. Takođe, postoji i veliki broj uređaja osmišljenih tako da pojačavaju kvalitet slušanja u uslovima buke. Najpoznatiji su FM sistemi, induktivne petlje, infrared sistemi.
  avatar
  17:00 - 17:30
  Medicinski fakultet Novi Sad -
  doc. dr. Mila Veselinović
  avatar avatar
  17:30 - 18:00
  FTN Novi Sad, iDEAlab -
  doc.dr. Dejan Movrin i Dipl. Ing. el. MSc Vladimir Todorović:
  Proteza štampana na 3D štampaču
 • Subota, 9. novembar
  Asistivna tehnologija u školi i na radnom mestu
  8:30 - 9:00
  Registracija
  avatar
  9:00 - 10:30
  Patricia Politano:
  Komunikacione opcije uz minimalan pokret za osobe sa teškim oštećenjima
  10:30 - 11:00
  Pauza
  11:00 - 11:30
  AT-Tech Novi Sad:
  ABC Maestro softver
  avatar
  11:30 - 13:00
  Jennifer Abramson:
  Uvod u poremećaje iz spektra autizma - korišćenje vizuelnih sredstava u podršci receptivnom i ekpresivnom govoru
  Jennifer Abramson je logoped u dečijoj bolnici u Bostonu. Tamo radi na Jezičnom programu za autizm i programu potpomognute komunikacije. Suautor je knjige Enhancing Communication in Individuals vith Autism: A Guide to the Visual Immersion Sistem (Poboljšanje komunikacije kod osoba sa poremećajima iz spektra autizma: Vodič za sistem vizuelne uronjenosti).

  Ilustrovati će nam metode koje se koriste u "sistemu vizuelne uronjenosti", kliničkom modelu razvijenom u Jezičnom programu za autizam u dečjoj bolnici u Bostonu kojemu je cilj širenje receptivnog i ekspresivnog razvoja jezika. Posebno će se raspravljati o komunikativnim operacijama koncipiranima u Jezičnom programu za autizam poput protesta, zahteva, komentarisanja / klasificiranja, slijeđenja i davanja uputstava, postavljanja i odgovaranja na pitanja, kao i o podršci kod tranzicija i društvenih pragmatičkih veština.

  Namera je da izazove publiku da na vizuelne podrške gleda u širem smislu, daleko širem od pukog zahtevanja ili protesta, te da vizuelne podrške koristi sa osobama sa poremećajima iz spektra autizma. Video zapisi će ilustrirati primenu strategija korišćenih u sistemu vizuelne uronjenosti.
  avatar
  13:00 - 13:45
  Ksenija Mirković:
  Praktična primena muzike u radu sa decom sa razvojnim problemima i muzički nastup hora Svitac
  avatar
  13:45 - 14:00
  Video priča:
  Petra koristi Tobii
  14:00 - 14:30
  Poster prezentacije
  14:30 - 15:45
  Pauza za ručak
  avatar
  15:45 - 17:00
  Ines Delzotto:
  Pisanje uz pomoć AT: od procene do implementacije
  Ines Delzotto je defektolog u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda u Puli, gde je osnovala prvi zvanični Kabinet za asistivnu tehnologiju u Hrvatskoj.

  Specijalizovala je asistivnu tehnologiju u Milanu u "Istituto di Ricovero e cura e Scientifico S. Maria Nascente Scientific".
  avatar
  17:00 - 18:00
  Ian Bean:
  Pronalaženje motivacije
  Ian Bean je nezavisni konsultant i edukator, a njegova specijalnost je korišćenje komunikacionih tehnologija i asistivne tehnologije za podršku učenicima sa teškoćama u razvoju.
  avatar avatar
  Radionice
  12:00 - 13:15
  Ian Bean:
  Partnerstvo roditelja i terapeuta
  16:00 - 17:15
  Lidija Iličić:
  Komunikacioni softver Grid 3

Posteri

ATAAC konferencija će imati poster sesiju u kojoj će terapeuti predstaviti svoje postere i način kako koriste asistivnu tehnologiju (AT) i / ili potpomognutu komunikaciju (AAC) u svom radu.

ATAAC konferencija je odlična prilika da predstavite svoju organizaciju ili udruženje i da se povežete sa drugima u razvoju AAC metoda. Svi ste dobrodošli da predstavite svoj rad i svoju organizaciju/udruženje!

Prezentacije plakata održane na prošlogodišnjoj konferenciji imale su za rezultat mnoge kontakte i saradnje između različitih organizacija.

Rok za prijavu postera je 01. novembar 2019.

Više informacija

Expo


Svi prisutni će moći da posete izložbeni prostor kako bi videli i isprobali različita pomagala za osobe sa invaliditetom, od tehnologije koja olakšava pristup računaru do uređaja za kontrolu okoline, različitih prekidača, edukativnih softvera i potpomognute komunikacije.Vodeći svetski proizvođači naprednih tehnoloških rešenja iz Engleske, Švedske, SAD-a, Nemačke, Austrije, Holandije, Finske i Hrvatske predstaviće svoje proizvode u izložbenom salonu.

Lokacija
Cena

 • KONFERENCIJA
  OBA DANA
  7.950,00 din
  Prisustvo na celoj konferenciji.

  Na svakih 5 uplaćenih kotizacija poklanjamo trajnu licencu softvera Grid 3 čija je maloprodajna vrednost 112.852,00 dinara
  Ako konferenciju poseti direktor škole ili vrtića odobravamo 5% popusta na jednu nabavku asistivne opreme od firme AT-Tech doo za svoju instituciju.
  1 OSOBA

Organizatori: