POSTER SEKCIJA


Na ATAAC konferenciji bit će izloženi posteri stručnjaka koji u svom radu koriste asistivnu tehnologiju (AT) i/ili se bave potpomognutom komunikacijom (AAC). ATAAC konferencija sjajna je prilika za prezentaciju te povezivanje i udruživanje različitih institucija. Na prošloj konferenciji prezentacije postera rezultirale su mnogim novim kontaktima i suradnjom među različitim ustanovama.
Prezentacija postera


Autori trebaju otisnuti svoje postere u B1 formatu (707 ✕ 1000 mm) i donijeti ih u izložbeni prostor 23. listopada u 8:00 sati ujutro za vrijeme registracije kako bi se svi posteri na vrijeme postavili. Prezentacije postera će se održati:


  • 23. listopada od 16:30 do 17:00 sati
  • 24. listopada od 16:30 do 17:00 sati

Autori će za to vrijeme biti zamoljeni da stoje pored svojih postera kako bi mogli odgovoriti na pitanja sudionika Konferencije.


Predlažemo da sa sobom ponesete svoje posjetnice kao i promotivne materijale svoje organizacije ukoliko ih imate. Predlažemo autorima da izrade A4 kopije svoje poster prezentacije ukoliko ih zainteresirani sudionici žele uzeti kao dodatni materijal.Priprema postera


Veličina postera treba biti B1 (707 x 1000 mm), uspravne orijentacije. Poster treba biti napravljen na engleskom jeziku.


Teme: rad u području asistivne tehnologije/potpomognute komunikacije, studije slučaja i slične teme.


Posteri mogu biti izrađeni u PowerPoint programu ili bilo kojem drugom programu u kojem je moguće izraditi poster velikih dimenzija. Svaki sudionik treba sam otisnuti poster. Kao organizatori ne možemo vam otisnuti poster, ali vam možemo ponuditi podršku u vidu savjeta. Ima mnogo korisnih alata i sadržaja na internetu kako izraditi poster prezentaciju. Ipak, ne zaboravite na svoj poster staviti sljedeće informacije: naslov rada, imena i prezimena svih autora, nazivi organizacija iz kojih dolazite, kontakt podaci. Ako trebate pomoć oko dobivanja inspiracije i stvaranja jasnije slike o tome kako koncipirati vlastiti poster, pogledajte primjere postera drugih autora na internetu.Prijava postera je moguća samo u periodu do uključivo 31. 7. 2024.

Svima onima koji se prijave ranije nastojat ćemo se javiti s odgovorom o prihvaćanju postera i prije krajnjeg roka kako bi na vrijeme mogli početi pripremati svoje postere.