O posterima


Na ATAAC konferenciji bit će izloženi posteri stručnjaka koji u svom radu koriste asistivnu tehnologiju (AT) i/ili se bave potpomognutom komunikacijom (AAC). ATAAC konferencija sjajna je prilika za prezentaciju te povezivanje i udruživanje različitih institucija u razvoju AAC metoda. Na prošlogodišnjoj konferenciji prezentacije postera rezultirale su mnogim novim kontaktima i suradnjom među različitim ustanovama.
Sveučilišni institut za rehabilitaciju, Slovenija
Pirc, Ogrin: Novi klinički protokol za potpomognutu komunikaciju za odrasle naSveučilišnom institutu za rehabilitaciju u Sloveniji: Studija slučaja


Sveučilišni institut za rehabilitaciju Republike Slovenije jedina je slovenska institucijau kojoj se provode testiranja, odabir i uvođenje asistivne tehnologije za potencijalne korisnike. Ove su godine počeli s uvođenjem novog kliničkog protokola za odrasle, koji ćemo prikazati u ovoj studiji slučaja.

Korisnik asistivne tehnologije je 43-godišnji pacijent kojemu je 2015. dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza. Posljednjih mu se mjeseci govor drastično pogoršao. Zato je primljen na rehabilitaciju na naš institut radi procjene, reguliranja, obuke i uvođenja asistivne tehnologije u njegov život. Klinički protokol za potpomognutu komunikaciju koriste svi članovi rehabilitacijskog tima, a ovaj će poster prikazati logopedski dio cijelog procesa.

Od prve procjene, postavljanja ciljeva, kreiranja prvog alata asistivne komunikacije, do perioda uvođenja, obuke, konačne procjene i prijedloga najpogodnijeg alata asistivne tehnologije, ova studija slučaja prikazuje uspješnu rehabilitaciju i uvođenje potpomognute komunikacije u sve aspekte nečijeg života te njezin utjecaj na kvalitetuživota.
UAB, Autonomno sveučilište Barcelona
Rangel-Rodríguez, Badía, Blanch: Razgovarajmo o emocijama! Intervencija za promicanje efektivne i afektivne komunikacije u prirodnom okruženju kod djecesa složenim komunikacijskim potrebama


Ovaj poster istražuje i analizira komunikaciju i promjenu koja je nastala nakon implementacije programa za roditelje djece sa složenim komunikacijskim potrebama koji nastoji poticati stvaranje prilika za razgovor o emocijama kod čitanja priča.

Metoda: mješovita metodologija, pojedinačne studije slučaja, nomotetička opservacijska, multidimenzionalni dizajn.

Preliminarni zaključci: Obogaćivanje okoline sustavima i strategijama potpomognute komunikacije kod čitanja priča kako bi se moglo razgovarati o emocijama pomaže djeci da počnu razgovarati i učiti o emocijama, promičući afektivnu i efektivnu komunikaciju u prirodnom okruženju.
Sveučilište u Haifi
Rosenblum: Computerized Penmanship Evaluation Tool (COMPET) (Računalni alat za procjenu rukopisa)
Implementacija radi utvrđivanja disgrafije


Disgrafija je specifična poteškoća pri učenju koja pogađa 10 – 30% djece školske dobi. Unatoč velikoj pojavnosti, škole često ne prepoznaju djecu s disgrafijom te njihove poteškoće s rukopisom mogu štetiti uspjehu u školi i dovesti do sekundarnih socioemocionalnih komplikacija.

Računalni alat za procjenu rukopisa (ComPET) omogućuje prikupljanje vremenskih i prostonih mjerenja te mjerenja pritiska dok dijete piše rukom. Uz pomoć takvih objektivnih mjerenja, upotpunjenih praktičnim upitnikom za učitelje (HPSQ), mogućeje na vrijeme otkriti teškoće pri pisanju rukom te dobiti dublji uvid u same značajke djetetovog procesa pisanja.

Alat ComPET, kao tehnološko pomagalo, i upitnik HPSQ predstavit ćemo zajedno sa sofisticiranim metodama analize podataka, koji doprinose lakšoj identifikaciji djece s didgrafijom.
CUDV Draga, Ig, Slovenija
Bajde, Škorjanc Marinč: S asistivnom tehnologijom mogu i više i bolje


Brojne su studije u posljednjih 10 godina pokazale učinkovitost asistivne tehnologije kod pojedinaca s poteškoćama u učenju. AT ne može izliječiti niti otkloniti poteškoće u učenju, ali može pomoći vašem djetetu da ostvari svoj potencijal omogućavajući muda iskoristi svoje prednosti i zaobiđe područja poteškoća. Općenito govoreći, asistivnaće tehnologija kompenzirati učenikove slabije vještine ili područje/a poteškoća.

Nadalje, učenici s poteškoćama u učenju često osjećaju veći uspjeh kada svoje sposobnosti mogu koristiti kako bi zaobšli svoje poteškoće.

Koristili smo studije slučaja da bismo pokazali kako odabrati pouzdane alate asistivnetehnologije i tehnologiju po mjeri djetetovih individualnih potreba, sposobnosti i iskustva.

Željeli bismo predstaviti svoja iskustva s osobama s poteškoćama u učenju te pokazatikako smo koristili asistivne tehnologije u Centru za djecu, tinejdžere i odrasle s poteškoćama u učenju - CUDV Draga, Ig, u Sloveniji.

Pokazat ćemo kako smo kod procjene proizvoda asistivne tehnologije za neku osobu uobzir uzeli nekoliko faktora:

  • Koje su njezine specifčne potrebe i poteškoće? S kojim se gradivom muči?
  • Koje su joj jače strane? Asistivna tehnologija treba koristiti sposobnosti vašeg djeteta kako bi mu pomogla kompenzirati poteškoće
  • Koji su joj interesi, vještine i iskustvo u korištenju tehnologije? U kojim će okruženjima i situacijama koristiti alate asistivne tehnologije?Centar za autizam Rijeka
Barić: Objašnjenje nogometnih pravila učeniku s autizmom


Zamislite da volite nogomet ili da ga, doslovno, obožavate, da navijate na tribinama na svakoj utakmici svog najdražeg nogometnog kluba, a da ne razumijete zašto se puca penal, zašto igrač nakon crvenog kartona mora napustiti utakmicu, zašto se zbrajaju bodovi, koja je razlika između Hrvatske nogometne lige, Hrvatskog nogometnog kupa ili Europske lige, i još puno, puno toga.

Bili biste zbunjeni i nesretni.

Upravo tako se osjećao Jan, devetnaestogodišnji mladić s autizmom. Jan nije razumio nogometna pravila dok mu nismo odlučili napraviti knjižicu „Ja volim nogomet“ u kojoj mu pomoću vizualno potpomognute komunikacije objašnjavamo nogometna pravila.

Jan je sada sretan jer može pratiti i razumjeti igru zvanu „nogomet“!
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Jukić: Suradnja Tehničkog fakulteta Rijeka i Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka


Već nekoliko godina Tehnički fakultet i Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka surađujuu izradi didaktičkih pomagala za učenike s teškoćama u razvoju. U okviru kolegija ‘’Asistivna tehnologija’’ studenti izrađuju radove koji uz konzultacije s edukacijskim rehabilitatorom pronalaze didaktičku primjenu u radu s učenicima Centra za odgoj i obrazovanje. Ovaj hvalevrijedan projekt prezentirat ćemo sudionicima ATAAC konferencije 2019
OŠ Mate Lovraka
Androić, Boras, Petrić Katulić:Primjena asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije u obrazovanju učenika osnovnoškolske dobi


Sva djeca, uključujući i djecu s višestrukim teškoćama, imaju pravo na primjereno obrazovanje, integraciju u zajednicu te pravo na izražavanje vlastitih želja, osjećaja i stavova. Među učenicima s teškoćama često nailazimo i na učenike s komunikacijskim poremećajima te govorno-jezičnim teškoćama. Komunikacijski poremećaji narušavaju funkcioniranje učenika u svakodnevnim aktivnostima te umanjuju mogućnost aktivne komunikacije s okolinom, pri čemu je učeniku onemogućeno izražavanje osnovnih stanja, želja i potreba. U odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama, posebno s komunikacijskim i govorno-jezičnim teškoćama, asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija imaju veliku ulogu te omogućuju ili pospješuju razne aktivnosti koje inače ne bi bile moguće. Tako asistivne tehnologije omogućuju lakše prenošenje i usvajanje znanja, ispitivanje i vrednovanje, ali pospješuju i komunikaciju i integraciju učenika s teškoćama u zajednicu. Cilj ovog postera je prikazati odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama u posebnom razrednom odjelu pri redovnoj osnovnoj školi. Kroz slikovne prikaze i primjere prikazat ćemo načine primjene Tobii komunikatora, PODD knjige te različitih asistivno-tehnoloških pomagala u obradi, provjeri i vrednovanju nastavnih sadržaja hrvatskoga jezika, matematike te prirode i društva.
CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb
Godo, Veldić Šarić: Primjena asistivne tehnologije u CeDePe-u Zagreb


U lipnju 2018. otvorena je nova podružnica CeDePe-a Zagreb u Novom Jelkovcu. Time je došlo do širenja socijalnih usluga. U novootvorenoj podružnici, na 470 m2, provode se usluge poludnevnog i dnevnog boravka, psihosocijalna podrška te program ljetne škole, u koje je uključeno oko 80 korisnika. Prostor je pristupačan, moderno uređen te opremljen suvremenom asistivnom opremom.


Asistivna tehnologija se svakodnevno primjenjuje u radu s korisnicima, omogućava im sudjelovanje u širokom spektru aktivnosti te uvelike povećava kvalitetu njihovih života.
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Čorak Markunović, Dežmar, Jerković: Asistivna tehnologija je pravo, a ne dar! Praktična primjena asistivne tehnologije u Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka


Svako dijete može naučiti komunicirati. Dijete koje ima složene komunikacijske potrebe ima potrebu i za drugačijim pristupom i podrškom. Centar za odgoj i obrazovanje posebno je usmjeren na poticanje i razvoj komunikacijskih vještina svojih učenika. Asistivna tehnologija svakodnevno se koristi pri usvajanju novih obrazovnih sadržaja, jačanju komunikacijskih vještina, usvajanju jezika, jačanju slušne i vidne percepcije, razvoju igre i socijalnih vještina.


Potrebni materijali mogu se prilagoditi individualnim potrebama svakog učenika. Učenik ima priliku uključiti se već u samoj pripremi aktivnosti. Učenje kroz igru zadržava pažnju i interes učenika na aktivnostima. Funkcija pomagala može se mijenjati svakodnevno, ovisno o potrebama.


Oprema je lako prenosiva te omogućava udaljavanje od tzv. "kabinetskog" modela rada i ostvarivanje komunikacijskih potreba u prirodnom okruženju. AT i potpomognuta komunikacija jača komunikacijske sposobnosti, razvija jezik i jača samopouzdanje. Učenik tako ima priliku izgraditi pozitivnu sliku o sebi i biti partner uprocesu komunikacije.
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Čorak Markunović, Dežmar, Jerković: Asistivna tehnologija je pravo, a ne dar! Praktična primjena asistivne tehnologije u Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka


Svako dijete može naučiti komunicirati. Dijete koje ima složene komunikacijske potrebe ima potrebu i za drugačijim pristupom i podrškom. Centar za odgoj i obrazovanje posebno je usmjeren na poticanje i razvoj komunikacijskih vještina svojih učenika. Asistivna tehnologija svakodnevno se koristi pri usvajanju novih obrazovnih sadržaja, jačanju komunikacijskih vještina, usvajanju jezika, jačanju slušne i vidne percepcije, razvoju igre i socijalnih vještina.


Potrebni materijali mogu se prilagoditi individualnim potrebama svakog učenika. Učenik ima priliku uključiti se već u samoj pripremi aktivnosti. Učenje kroz igru zadržava pažnju i interes učenika na aktivnostima. Funkcija pomagala može se mijenjati svakodnevno, ovisno o potrebama.

Oprema je lako prenosiva te omogućava udaljavanje od tzv. "kabinetskog" modela rada i ostvarivanje komunikacijskih potreba u prirodnom okruženju. AT i potpomognuta komunikacija jača komunikacijske sposobnosti, razvija jezik i jača samopouzdanje. Učenik tako ima priliku izgraditi pozitivnu sliku o sebi i biti partner uprocesu komunikacije.
Dnevni centar za rehabilitaciju "Mali dom - Zagreb"
Celizić, Sedlar, Slavinić: INTEGRACIJA TEHNOLOGIJE U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI RAD S DJECOM S VIŠESTRUKIM RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA


U ovoj prezentaciji bit će prikazano korištenje različitih sredstava asisitivne tehnologije u radu s djecom i mladima s višestrukim razvojnim teškoćama u okviru njihova boravka u Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb. Uz razna sredstva i njihovo svakodnevno korištenje u okviru grupnih i individualnih aktivnosti u centru, prikazat će se potrebne prilagodbe dostupne tehnologije u odnosu na potrebe korisnika, prilagodbe vezane uz vizualno, motoričko te spoznajno funkcioniranje naših korisnika.


Korištenje tehnologije unutar programa podrazumijeva integrativni pristup u radu s korisnicima, koji obuhvaća sagledavanje različitih dimenzija prilikom planiranja ciljeva te stavlja naglasak na aktivaciju djece/mladih, kao i na okolinske faktore u radu te timski pristup pri provedbi ciljeva. Navedeno će biti prezentirano kroz primjere implementacije u svakodnevnom edukacijsko-rehabilitacijskom radu.
DV Latica Zadar
Rudić, Rušnjak Kurtin, Kovačević: Što se u vrtiću radi? Prijateljstvo tu se sadi!


Korištenjem asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije u ustanovama ranog ipredškolskog odgoja i obrazovanja stvaraju se uvjeti za bolje razumijevanje potreba, interakciju, uspješniju komunikaciju i ravnopravnije sudjelovanja djece s teškoćama urazvoju u svim aktivnostima dječjeg vrtića.


Mogućnost odabira adekvatnog pomagala AT, prema potrebama i interesu djeteta s teškoćama u razvoju, pružit će mu mogućnost sudjelovanja u osnovnoj i jedinoj primjerenoj aktivnosti za svu djecu, IGRI! U prirodnom okruženju djece, svako dijete igrajući se razvija svoje vještine i stiče nova znanja, pri čemu se osjeća dobro. Uključivanjem u igru uz pomoć AT i potpomognute komunikacije od najranije dobi potiču se potencijali za učenje i usvajanje novih vještina.


AT i PK motivirajuća su podrška djeci s teškoćama u razvoju, roditeljima i stručnjacima, one otvaraju put stvaranju jednakih mogućnosti za sve, s konačnim ciljem ostvarivanja inkluzije.
Osnovna škola Pećine
Šupe, Giaconi, Milković: ASISTIVNA TEHNOLOGIJA U PRIMJENI: SURADNJA SA STUDENTIMA TEHNIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI


Suradnja Odjela za djecu s oštećenjem vida Osnovne škole Pećine i Prve dječje knjižnice za djecu oštećena vida sa studentima Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci traje već nekoliko godina. U sklopu vježbi iz kolegija Asistivna tehnologija studenti izrađuju pomagala koja se na Odjelu koriste u svrhu rehabilitacije djece oštećena vida. Većina do sada napravljenih pomagala koriste se u svrhu vizualnih stimulacija u senzornoj sobi. Pomagala se aktiviraju na različite načine - puhanjem, pljeskanjem, tapšanjem, dodirom,...


Ovaj će poster prikazati neke od načina upotrebe do sada napravljenih pomagala.
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb, Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba
Radić, Vasilj, Šentija Knežević, Tufeković, Lulić, Miškulin: Uporaba Boardmakera za unapređenje socijalne participacije osoba starije životne dobi s komunikacijskim teškoćama uključenim u projekt CrossCare u sklopu programa suradnje Interreg


Zadovoljenje komunikacijskih potreba u osoba starije životne dobi ključno je za samostalno življenje u zajednici (Kemper, Lacal, 2004). Kada postoje ekspresivne teškoće komunikacije uzrokovane specifičnim stanjima, poput posljedica moždanog udara, ili teškoće uzrokovane različitim oblicima demencija, potpomognuta komunikacija, a posebno komunikacija putem slika, može osigurati učinkovit način komunikacije, ali i razumijevanja od strane osoba starije životne dobi (Russo i sur, 2017; World Health Organization and Alzheimer’s Disease International, 2012; Fried-Oken i sur., 2012; Bourgeois, Hickey, 2007; Egan i sur., 2010). Ovaj će poster prikazati dva oblika komunikacije pripremljena u sklopu intervencija radnih terapeutkinja na projektu radne terapije u zajednici u sklopu Interreg-ovog projekta CrossCare.