Potpomognuta komunikacija

Demo proizvoda Tobii Dynavox


Hotel Westin 16. listopada 2019. 11:00 - 11:15

Bookmark and Share

Kaveh Vefagh, Švedska

Uskoro više informacija.