Posteri

Prezentacija postera

Svečano otvorenje prezentacije postera u sklopu ATAAC konferencije bit će u hotelu Westin 15. 10. 2019. u 15:45. Autori trebaju otisnuti svoje postere u B1 formatu (707 × 1000 mm) i donijeti ih u izložbeni prostor 15. 10. u 8:00 kako bi ih na vrijeme mogli postaviti na za to predviđene panele. Prezentacija postera održat će se:

15. 10. od 15:45 do 16:15,
16. 10. od od 15:45 do 16:15,
17. 10. od od 15:45 do 16:15,

i za to vrijeme autori trebaju biti uz svoje postere kako bi mogli odgovarati na upite sudionika konferencije.

Svi autori koji to žele mogu pripremiti i letke ili druge dodatne promotivne materijale s informacijama o radu svoje organizacije i korisnicima. Predlažemo da autori otisnu više malenih primjeraka postera i u formatu A4 koje će onda svi zainteresirani moći uzeti. Svakako je korisno imati pri ruci i posjetnice.

Priprema postera

Zadani format postera je B1 (707 × 1000 mm) u uspravnoj orijentaciji (portrait). Poster treba biti izrađen dvojezično: na hrvatskom i engleskom jeziku. Posjetitelji iz regije mogu umjesto hrvatskog jezika pisati na materinjem jeziku.

Teme: prikaz rada na AT/AAC u instituciji, prikazi slučajeva, srodne teme.

Poster možete izraditi u PowerPointu ili nekom drugom programu koji omogućava izradu postera velikih formata. Napominjemo da svatko mora samostalno izraditi i otisnuti svoj poster. Organizatori konferencije ne rade tisak postera, ali vam možemo pomoći savjetom ako bude potrebno.

Osim dimenzija koje su striktno definirane na format B1, imate punu slobodu koncipirati poster kako vama najbolje odgovara. Ipak, ne zaboravite na svoj poster staviti sljedeće informacije: naslov rada, imena i prezimena svih autora, nazivi organizacija iz kojih dolazite, kontakt podaci. Ako trebate pomoć oko dobivanja inspiracije i stvaranja jasnije slike o tome kako koncipirati vlastiti poster, pogledajte primjere postera drugih autora.

Za sve dodatne informacije možete nas nazvati na 051 670 379 ili pošaljite mail na poster@ataac.eu

Prijava je moguća samo u periodu do uključivo 15. 6. 2019.

Svima onima koji se prijave ranije nastojat ćemo se javiti s odgovorom o prihvaćanju postera i prije krajnjeg roka kako bi na vrijeme mogli početi pripremati svoje postere.