Annalu Waller

Sveučilište Dundee

img

Annalu Waller profesorica je humanih komunikacijskih tehnologija na Sveučilištu u Dundeeju. Bavi se potpomognutom komunikacijom od 1985. i vodi magisterij iz edukacijske asistivne tehnologije. Njezino istraživanje usmjereno je na uključivanje djece i odraslih u dizajn tehnologije potpomognute komunikacije temeljene na naraciji.

MOJA PREDAVANJA

  29. rujna 2022.-->
  16:15 - 16:30    

Dizajniranje „inteligentne” tehnologije potpomognute komunikacije

O predavanju

Digitalna asistivna tehnologija ima moć promijeniti živote osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, a to se posebno odnosi na tehnologiju potpomognute komunikacije. Međutim, mnogim korisnicima potpomognute komunikacije teško je uključiti se u dulji razgovor. Umjesto toga, odgovaraju na pitanja jednom riječju ili kratkim frazama. Istražit ćemo područja umjetne inteligencije i raspraviti o potencijalu umjetne inteligencije da podrži naraciju u potpomognutoj komunikaciji.