E.A. Draffan

Global Symbols

img

E.A. Draffan školovala se za logopedinju za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama, a zatim je specijalizirala asistivnu tehnologiju i digitalnu pristupačnost. U svom je istraživanju surađivala u razvoju resursa za korisnike potpomognute komunikacije u Kataru, što je rezultiralo razvojem besplatnog i višejezičnog repozitorija Global Symbols s aplikacijama i materijalima za obuku.

MOJA PREDAVANJA

  29. rujna 2022.
  15:30 - 16:00    

Izbor višejezičnih simbola za potpomognutu komunikaciju

O predavanju

U ovoj ćete prezentaciji saznati:

  • o implementaciji skupova simbola s dodatnim opcijama za specifično kulturno okruženje
  • o jednostavnoj izradi komunikacijskih ploča i informativnih listića za korisnike potpomognute komunikacije
  • o korištenju i izradi personaliziranih besplatnih slika i simbola