Ines Delzotto i Alba Čop

DCZR Veruda Pula

img

Ines Delzotto diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (ERF) Sveučilišta u Zagrebu i radi kao magistra edukacijske rehabilitacije u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula gdje je osnovala prvi službeni Kabinet za asistivnu tehnologiju u Hrvatskoj u kojem se vrši dijagnostika, rehabilitacija, savjetovanje i edukacija kao i razvoj novih instrumenata. Stručnu specijalizaciju na području rehabilitacije putem asistivne tehnologije završila je na Milanskom institutu za istraživanje i razvoj.

img

Alba Čop diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (ERF) Sveučilišta u Zagrebu i radi kao magistra edukacijske rehabilitacije u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula.

PREDAVANJA

  30. rujna 2022.
  9:30 - 10:00    

Asistivna tehnologija i matematika

O predavanju

Asistivna tehnologija odavno ima krucijalnu ulogu u procesima učenja i podučavanja te kao takva pruža svojevrsnu garanciju u ostvarivanju inkluzivnog kurikuluma učenika sa teškoćama u razvoju. Matematika predstavlja izazov sama po sebi i za učenike tipičnog razvoja, dok učenicima s teškoćama u razvoju nerijetko stvara nepremostivu prepreku. Ovo predavanje ima svrhu intervenirati u srž ove problematike nudeći praktična rješenja.