Jennifer Buxton, SAD

Dječja bolnica u Bostonu

img

Jennifer Buxton je radna terapeutkinja koja je specijalizirala asistivnu tehnologiju. Radi u Dječjoj bolnici u Bostonu u timu zaduženom za program potpomognute komunikacije i kao neovisna AT savjetnica te pomaže djeci s teškoćama da unutar kliničkog i školskog okruženja iskoriste tehnologiju kako bi povećali svoje sudjelovanje i samostalnost u komunikaciji, obrazovanju, i slobodnom vremenu. Također, Jennifer je nositeljica kolegija o asistivnoj tehnologiji na Sveučilištu Tufts u Bostonu.

MOJA PREDAVANJA

17. listopada 2019.
  9:00 - 10:30    

Djeca sa složenim komunikacijskim potrebama: procjena tehnologije alternativnog pristupa u ranoj dobi

O predavanju

Očekivani ishodi ovog predavanja su sljedeći:

  • demonstracija razumijevanja važnosti uključivanja AT i PK u ranu intervenciju kao način da je poveća sudjelovanje u igri i komunikaciji djece s teškoćama,
  • verbalizacija važnosti prilagođene istraživačke igre, aktivnosti mobilnosti te povezivanja uzroka i posljedica, a sve to kroz AT an PK, u svrhu dostizanja razvojnih miljokaza djece sa složenim komunikacijskim potrebama,
  • navesti 3 prilagođene aktivnosti utemeljene u igri uz korištenje AT i PK koje mogu biti implementirane u trenutne terapijske postupke s djecom sa složenim komunikacijskim potrebama,
  • identificirati 3 mjerljiva ishoda/cilja terapije koja najbolje dokumentiraju implementaciju AT i PK u terapijske ciljeve djece sa složenim komunikacijskim potrebama.