Juan Bornman

Sveučilište Pretoria

img

Juan Bornman aktualna je predsjednica Međunarodnog društva za potpomognutu komunikaciju (ISAAC) (2020. - 2022.) te profesorica u Centru za potpomognutu komunikaciju Sveučilišta u Pretoriji. Već 30 godina radi na području potpomognute komunikacije kao trenerica, istraživačica i aktivistica za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama, s naglaskom na komunikaciji kao osnovnom ljudskom pravu.

MOJA PREDAVANJA

  29. rujna 2022.
  12:00 - 12:30    

Potpomognuta komunikacija u osnaživanju djece i razbijanju šutnje

O predavanju

Odrasli i djeca koja nemaju ili im je nedovoljno razvijen funkcionalan govor ranjiviji su kao žrtve zločina, jer se doživljavaju kao nevidljivi članovi društva koji nemaju svoj glas.Počinitelji kaznenih djela znaju da je tiha žrtva „savršena” žrtva. U uvodnom dijelu predavanja saznat ćemo koliki je opseg ovog problema i naglasit ćemo njegove implikacije. Zatim slijedi rasprava o dvama čestim pravnim problemima, niskoj stopi prijavljivanja zločina te malenom postotku osuda.

Raspravu ćemo zaključiti smjernicama za daljnji rad, naglašavajući moguće pristupe te pristupe koji dosta obećavaju u smanjenju rizika za ovu populaciju. Razbijanje šutnje je težak posao, ali to se može i mora učiniti. Propisan je sistematski multidisciplinarni pristup, a za svakog sudionika procesa i odgovarajuće strategije. Ovdje su uključene osobe koje se koriste potpomognutom komunikacijom, stručnjaci za potpomognutu komunikaciju, proizvođači sredstava potpomognute komunikacije, stručnjaci za kazneno pravo, policajci, kreatori politika i pojedinci koji zastupaju osobe s invaliditetom, članovi obitelji i druge značajne osobe, te posljednji, ali ne i najmanje važni, akteri civilnoga društva.

  29. rujna 2022.
  14:30 - 14:45    

Predstavljanje ISAAC-a

O predavanju

Predstavljanje ISAAC-a