Jürgen Kohl, Njemačka

REHAVISTA

img

Jürgen Kohl, bivši bolničar, je direktor njemačke tvrtke REHAVISTA GmbH. Studirao je zdravstvenu ekonomije te je radio kao voditelj marketinga i operativnog procesa u Air Liquide – VitalAire i pripojenim poduzećima. Trenutni radi kao ‘’zdravstveni agent’’ u državnoj zdravstvenoj kompaniji (REHAVISTA), odgovornoj za medicinska pomagala i uređaje te kućnu i bolničku njegu.

MOJA PREDAVANJA

16. listopada 2019.
  15:45 - 16:00    

Financiranje asistivne tehnologije u Njemačkoj – REHAVISTA, uspješna priča

O predavanju

U ovom predavanju naučit ćete više o njemačkom tržištu zdravstvene njege, tržištu koje je vrlo dobro regulirano; medicinski uređaji trebaju imati broj središnje zdravstvene agencije, a svi proizvodi za koje se pretpostavlja da će umanjiti poteškoće uzrokovane invaliditetom smatraju se medicinskim proizvodom. Također, medicinski uređaji moraju imati i certifikat te CE oznaku i kliničko odobrenje, iako edukacijsko-rehabilitacijske usluge često nisu prihvaćene kao nužan dio korištenja uređaja.