Silvija Pucko, Hrvatska

MURID

img

Silvija Pucko je izvršna direktorica MURID-a, edukacijska rehabilitatorica i specijalistica rane intervencije.


Ranom intervencijom i ranom komunikacijom bavi se dvadesetak godina kroz koje se kontinuirano educirala te licencirala razne terapijske pristupe i metode koje implementira u svakodnevnom radu svojeg tima na objektivan, mjerljiv i jasno evaluiran način, kao temelj transparentnosti rada i učinaka stručnjaka i organizacije.


U nedostatku sustavnih programa rane intervencije u lokalnoj zajednici pokreće niz programa te osniva Međimursku udrugu za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID).


MURID je organizacija licencirana za pružanje socijalnih usluga rane intervencije, poludnevnog boravka djece s komunikacijskim teškoćama i poremećajima iz spektra autizma te pomoći pri uključenju u redoviti odgojni i obrazovni sustav. 20 stručnjaka različitih profila čini transdisciplinarni tim u lokalnoj zajednici s trajnom međunarodnom supervizijom i licencom rada po principima primijenjene analize ponašanja te tjedno skrbi za preko 200-tinjak djece s razvojnim i socijalnim rizicima.

MOJA PREDAVANJA

Oct 17. listopada 2019.
  14:30 - 15:00    

Što komunikacija putem slika (ni)je: zablude i činjenice

O predavanju

U ovom predavanju naučit ćete sljedeće:

  • zašto 40-ak godina od početka razvoja, implementacije i niza znanstvenih istraživanja i dokaza još uvijek postoje mitovi i zablude o komunikaciji putem razmjene slika
  • koliko stavovi stručnjaka te pravilna primjena, licencirani i supervizirani praktičari imaju utjecaj na konačnu uspješnost komunikacije putem razmjene slika
  • koji su najčešći mitovi i zablude u primjeni komunikacije putem razmjene slika
  • prikaz primjera iz višegodišnje prakse na uzorku od preko 50-ak djece iz MURID-a